Monipuolista toimintaa

Järjestämme monipuolista virkistys- ja työtoimintaa asukkaillemme. Toiminnan tavoitteena on tuoda asiakkaiden elämään sisältöä ja laatua toiminnallisen kuntoutumisen ja mielekkään tekemisen avulla.

Työtoiminta voi olla joko palvelukeskuksessa tehtävää työtä tai sen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä. Virkistystoimintaan kuuluu viikoittaiset harrastusryhmät, päivätoiminta, retket ja matkat.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n Veikkauksen tuotoilla rahoittama valtakunnallinen Poveri-hanke tarjoaa viittomakielisille kuuroille yksilöllistä työvalmennusta sekä tukea ja opastusta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.

On kiva tehdä työtä!

  • Hämeenlinnassa on Suomen ainoa viittomakielinen työkeskus Sampola, joka tarjoaa monipuolista työtä kuuroille ja kuurosokeille.
  • Palvelukeskusten asukkaat työskentelevät erilaisissa työtehtävissä palvelukeskuksissa ja ulkopuolisissa työpaikoissa.
  • Valtakunnallisessa Poveri-hankkeessa toimii kolme viittomakielisten työvalmentajaa, jotka tarjoavat viittomakielistä yksilöllistä työvalmennusta.