POVERI – viittomakielinen työvalmennus ja viittomakielisten työelämäosallisuuden tukeminen

Poveri-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla rahoittama hanke, jossa on kolme valtakunnallisesti toimivaa viittomakielisten työvalmentajaa. He tekevät viittomakielistä yksilöllistä työvalmennusta, sisältäen mm. opiskelu- ja työllistymissuunnitelmien tekoa, tukea suunnitelmien toteuttamisessa, tukea opiskelussa tai työssä, opastusta IT-asioissa ja tukea elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työtä tehdään verkostoyhteistyönä muiden asiakkaan opiskelu- ja työllisyysasioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Työvalmentajat toimivat välittäjinä ja tukena oppilaitoksiin ja työnantajiin päin, kun tarvitaan tietoa viittomakielisten opiskelu- tai työllistymisasioista, erilaisista tukimahdollisuuksista ja järjestelyistä tai tietoa viittomakielisistä ja viittomakielestä. Työvalmentajat neuvovat yhteistyötahoja kohtaamaan viittomakielisen opiskelijan tai työntekijän ja toimivat tahona, johon oppilaitos/työnantaja voi ottaa yhteyttä, jos ratkaistavia asioita tulee eteen.

Kohderyhmänä ovat viittomakieliset kuurot, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen tai opintoihin liittyvissä asioissa.

Avaa Poveri-hankkeen esite tästä (pdf):
Poverin Esite 2019
KPS:n Toimintaa On Tuettu Veikkauksen Tuotoilla.

Poveri on myös Facebookissa

Yhteystiedot

Työvalmentaja
Teuvo Kaartti
GSM: 050 371 9174
Sähköposti: teuvo.kaartti(at)kpsaatio.fi

Brahenkatu 26
13100 HÄMEENLINNA

Ilkantie 4
00400 HELSINKI

Työvalmentaja
Irja Seilola
GSM:  044 422 1227
Sähköposti: irja.seilola(at)kpsaatio.fi

Puistokatu 2 B
40100 JYVÄSKYLÄ