Tietoa kunta-asiakkaalle

Tuotamme kuuroille ja kuurosokeille mm. vammaispalvelulain mukaista palveluasumista palvelukeskuksissa, ryhmäkodissa ja tukiasunnoissa.

Asumismuodon valintaan vaikuttavat asiakkaan tuen ja avun tarve. Palvelukeskuksissa ja ryhmäkodissa on työntekijä paikalla ympäri vuorokauden.

Viittomakielisille muistisairaille on oma hoivayksikkönsä Muistola Palvelukeskus Åvikissa Hyvinkäällä.

Tukiasunnoissa asukas saa ohjausta ja apua sovitun määrän.

Palveluasumisen tarvetta sekä ohjauksen määrää voidaan arvioida asumisharjoittelujaksoilla. Palvelumaksut määräytyvät asiakkaan tarvitseman tuen ja hoivan mukaan.

Palvelukeskuksissa järjestettävät eri ikäisten päivätoiminta ja työtoiminta tukevat asiakkaan arjessa selviytymistä ja tarjoavat virkistystä ja vertaistukea.