Viittomakielinen aluefoorumi Jyväskylässä

Palvelujohtaja Jouni Riihimäki esitteli viittomakielistä palvelutarpeen arviointia.

Lisätietoja palvelutarpeen arvioinnista sähköpostilla jouni.riihimaki@kpsaatio.fi