Tiedustelu viittomakielisten kuurojen ja kuurosokeiden pitkäaikaissairaiden kurssitarpeesta

Kuurojen Palvelusäätiön Passi-ohjelma kartoittaa jatkuvasti viittomakielisten pitkäaikaissairaiden kurssitarpeita.  Kiitämme jo saaduista tiedoista lämpimästi, näin saamme tärkeää tietoa ihmisten todellisesta kurssituksen tarpeesta. Voit ilmoittaa myös muita kurssitoiveita.

Kurssit toteutetaan, jos kursseista kiinnostuneita löytyy riittävästi (minimi 6 kurssilaista). Kurssit sisältävät asiantuntijaluentoja ja ryhmäkeskusteluita sekä yleensä myös liikuntaryhmiä. Kurssit ovat osanottajille ilmaisia ja matkakustannukset korvataan.

Tiedot kerätään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Pyydän ystävällisesti välittämään tätä tiedustelua eteenpäin.

Yhteystiedot

Voitte olla vapaamuotoisesti yhteydessä Passi-ohjelman työntekijöihin:

Maria Kursi
GSM: 040 554 2812 (vain tekstiviestit ja Whatsapp)
Sähköposti: maria.kursi@kpsaatio.fi

Johanna Lajunen
GSM: 040 778 9799 (myös Whatsapp)
Sähköposti: johanna.lajunen@kpsaatio.fi

Janne Rintamäki
GSM: 044 335 0685 (myös Whatsapp)
Sähköposti: janne.rintamaki(at)kpsaatio.fi