Palvelukeskus Salmelassa juhlistettiin tiistaina 26.3. Suomen kulttuurirahaston tukemaa taideprojektia

Puhujana Maija Perho, oikealla Tatsuo Hoshika ja Linda Kasteniemi.

Palvelukeskus Salmelassa juhlistettiin tiistaina 26.3 klo 16 Suomen kulttuurirahaston tukemaa taideprojektia yhdessä asukkaiden, läheisten, työyhteisön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuurojen Palvelusäätiö sr:lle taidetoimintaan myönnetyllä apurahalla on toteutettu taideprojekti yhteistyössä taidemaalari Tatsuo Hoshikan kanssa.

Taideprojekti on toteutettu yhteisötaiteen menetelmin. Tavoitteena on ollut osallisuuden lisääminen ja kannustaminen itseilmaisuun. Taideprojektissa Palvelukeskus Salmelan asukkaat ja työntekijät ovat työskennelleet yhdessä rinta rinnan. Taideprojektin teemaksi nousi Värien matka – Neljä vuodenaikaa. Osallistujat saivat oppia akvarellimaalauksesta ja sommittelusta. Taideprojektissa valmistettiin neljä vuodenaika -teosta Palvelukeskus Salmelan yhteisiin tiloihin. Kaikissa taideteoksissa on jokaisen osallistujan ”kädenjälki”. Vuodenaikateoksia työstettiin ryhmätöinä ja niiden myötä tutustuttiin värien maailmaa ja jaettiin eri vuodenaikoihin liittyviä muistoja. Prosessissa asukkaat tekivät myös teokset itselleen ja ohessa järjestettiin myös origamityöpaja.

Salmelan asukkaat ja työntekijät kokivat taideprojektin mielekkäänä ja innostavana. Erityistä kokemuksessa on ollut keskittyminen, läsnäolo ja yhdessä tekeminen. Jokainen sai osallistua oman toimintakykynsä mukaan. Tavoitteena on myös saada jatkuvuutta taidetoiminnalle ja yhteistyötä viritellään mm. Turun Kulttuurikaveritoiminnan kanssa.

Myös taiteilija Tatsuo Hoshikalle kokemus oli innostava: ”Ohjaukseni otettiin hyvin vastaan ja jokaisen osallistujan innokkuus kääntyi luovuudeksi. Sain myös mielenkiintoisen kokemuksen vastavuoroisuudesta: Yhdessä tekeminen ja innostuminen on ollut tässä prosessissa erityisen merkityksellistä. Jokaisella on ollut oma tärkeä roolinsa prosessissa, jonka tuloksena syntyivät nämä yhteiset taideteokset.”

Taideprojektin prosessiin on liittynyt myös hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjaavaa työnohjausta taiteilijalle ja Salmelan työntekijöille. Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä käytetään säätiössä asiakkaiden palveluiden toteuttamissuunnitelman tavoitteiden määrittelyssä ja arjen ohjaustyön välineenä. Keskeistä lähestymistavassa on asiakkaiden arvojen kartoittaminen ja arvojen mukaisen elämän mahdollistaminen.

Tarvittaessa lisätietoja antavat
Linda Kasteniemi, taideprojektista vastaava ohjaaja
linda.kasteniemi@kpsaatio.fi

ja

Kirsi Mattila, vastaava ohjaaja, Palvelukeskus Salmela
kirsi.mattila@kpsaatio.fi

Videolla puhujana Maija Perho, oikealla Tatsuo Hoshika ja Linda Kasteniemi.