Säätiön toimitusjohtajan tehtävä haettavana

Kuurojen Palvelusäätiö sr on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka on perustettu 1897. Sillä on vahva ja arvostettu asema viittomakielisten palvelujen tuottajana sekä kuurojen ja kuurosokeiden järjestölähtöisen toiminnan toteuttajana. Säätiöllä on seitsemän palvelukeskusta ja STEA-ohjelmia eri puolilla Suomea. Palvelukeskukset ja työkeskus tarjoavat kuuroille ja kuurosokeille heitä huomioivan asumis- ja toimintaympäristön sekä viittomakielisen sosiaalisen yhteisön. Vuosittain toimintojemme piirissä on lähes 1 000 ihmistä ja henkilöstöä 350.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle syksyllä 2021 haemme Kuurojen Palvelusäätiölle uutta

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtajana johdat säätiön hallintoa ja keskustoimistoa, jonka tehtävänä on vastata säätiön toiminnasta ja sen kehittämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnosta, säätiön tuottamien palveluiden ja projektien suunnittelusta, edunvalvonnasta, sidosryhmäyhteistyöstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Valmistelet keskustoimiston johtoryhmän kanssa hallituksessa käsiteltävät asiat sekä huolehdit niiden toimeenpanosta ja seurannasta. Tärkeä osa tehtävääsi on seurata tiiviisti alalla tapahtuvia muutoksia ja kehittää säätiön toimintaa niiden mukaisesti. Lisäksi toimit aktiivisesti julkisuudessa ja huolehdit edunvalvonnasta sekä hyvistä yhteistyösuhteista laajan verkostomme kanssa.

Toimitusjohtajana jaat arvomme ja innostut siitä tinkimättömästä työstä, jota teemme tarjotaksemme kuuroille ja kuurosoikeille sujuvan arjen ja hyvän elämän.

Paikkaa täytettäessä arvostamme lisäksi:

  • tulosvastuullista johtamiskokemusta sekä sosiaalialan ja järjestötoiminnan tuntemusta
  • vammaisuuden ymmärtämistä ja inhimillisyyttä
  • hyviä henkilöstöjohtamistaitoja
  • näkemystä ja kykyä kehittää organisaatiota ja toimintaa tavoitteellisesti
  • hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja sekä halua oppia viittomakieltä
  • sitoutumista pitkäjänteiseen toimintamme kehittämiseen
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Toivomme, että voit aloittaa säätiön varatoimitusjohtajana keväällä 2021 ja siirryt toimitusjohtajan vastuisiin 1.9.2021 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, p. 040 595 1772 sekä rekrytointikumppanimme Jaana Pollari, Pollari & Partners Oy, p. 0400 849 609. Lähetäthän CV:si ja saatekirjeesi 28.12.2020 mennessä sähköpostiin office@pollaripartners.fi.