”Olisipa kaikki vanhusten ja vammaisten hoito ja henkilöstö tätä tasoa”

”Olisipa Kaikki Vanhusten Ja Vammaisten Hoito Ja Henkilöstö Tätä Tasoa”
Omaisten kokonaisarvio palvelukeskusten palveluista on erinomainen.

Palvelukeskusten asukkaiden omaisten palautekysely

Palvelukeskusten asukkaiden omaiset saivat vastata palautekyselyyn marras-joulukuussa 2019. Lähetimme kyselyn 181 omaiselle ja saimme 101 palautetta palveluistamme. Omaisten kokonaisarvio palvelukeskustemme palveluista on erinomainen.

Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että säätiön palvelukeskuksissa on hyvä asiantuntemus viittomakielisistä (keskiarvo 4,5/5) ja että he suosittelisivat palvelukeskusta muille palveluasumista tarvitseville (keskiarvo 4,7/5).

Omaisten mielestä henkilöstön kielitaito, ammattitaito ja ystävällisyys ovat erinomaisella tasolla. Kysyimme, miten palveluasuminen kokonaisuudessaan vastaa asukkaan tarpeisiin. Omaisista 91% vastasi palveluiden vastaavan tarpeita hyvin, 9% koki vastaavuuden kohtalaiseksi ja tilanteen huonoksi kokevia omaisia ei ole lainkaan.

Lisää omaisten palautteista myöhemmin keväällä.