”Olisipa kaikki vanhusten ja vammaisten hoito ja henkilöstö tätä tasoa”

Omaisten kokonaisarvio palvelukeskusten palveluista on erinomainen.

Palvelukeskusten asukkaiden omaisten palautekysely

Palvelukeskusten asukkaiden omaiset saivat vastata palautekyselyyn marras-joulukuussa 2019. Lähetimme kyselyn 181 omaiselle ja saimme 101 palautetta palveluistamme. Omaisten kokonaisarvio palvelukeskustemme palveluista on erinomainen.

Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että säätiön palvelukeskuksissa on hyvä asiantuntemus viittomakielisistä (keskiarvo 4,5/5) ja että he suosittelisivat palvelukeskusta muille palveluasumista tarvitseville (keskiarvo 4,7/5).

Omaisten mielestä henkilöstön kielitaito, ammattitaito ja ystävällisyys ovat erinomaisella tasolla. Kysyimme, miten palveluasuminen kokonaisuudessaan vastaa asukkaan tarpeisiin. Omaisista 91% vastasi palveluiden vastaavan tarpeita hyvin, 9% koki vastaavuuden kohtalaiseksi ja tilanteen huonoksi kokevia omaisia ei ole lainkaan.

Lisää omaisten palautteista myöhemmin keväällä.