Omaisilta ruusuja palvelukeskusten palveluille

Säätiön palveluasumisen asiakkaiden omaisille on toteutettu palautekysely joulu-tammikuussa. Omaisten arviot säätiön palveluista ovat erinomaiset. Omaisista 90 % suosittelisi palvelukeskusta muille palveluasumista tarvitseville. “Ihania työntekijöitä, asiansa osaavia, aina omaisille on aikaa. Miljoona miljoona ruusua heille.”

Omaiset kokevat, että palvelukeskuksissa on erinomainen asiantuntemus viittomakielisistä, palvelukeskusten palvelut ovat laadukkaita ja kohderyhmälle erityisen tarpeellisia. 91 % omaisista kokee, että palveluasuminen vastaa hyvin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suuri kiitos korona-ajan toiminnasta asumispalveluissa. Enpä tiedä toista palvelukeskusta, joka olisi pystynyt näin kukoistamaan haastavana aikana. Niin paljon kehitetään ja tehdään asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Muutenkin harvinaista tällainen  kokonaisvaltainen ymmärrys asukkaita ja heidän tarpeitaan kohtaan.”

Omaiset arvostavat säätiön palveluissa viittomakielistä huolenpitoa, välittämistä ja turvallista arkea sekä sitä, että palveluissa pystytään huomioimaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Kiitosta saa myös positiivinen ilmapiiri ja ystävällinen henkilökunta. Kehittämistarpeita omaiset näkevät vapaa-ajan toiminnan ja virikkeellisen arjen toteuttamisessa sekä tiedottamisessa. Kiitän, tarjoatte ystävälleni turvallisen vanhuuden.”

Omaisten palautteen lisäksi säätiön Palvelukeskus Sampola on saanut palautetta onnistumisestaan myös tilaajalta eli Hämeenlinnan kaupungilta. Hämeenlinnan kaupunki on palkinnut Palvelukeskus Sampolan sopimukseemme liittyvällä sopimushyvityksellä perusteina mm. se, että palvelukeskuksessa on sellaista osaamista, jota muualla ei ole ja että Palvelukeskus Sampola on luotettava yhteistyökumppani. Koko säätiö iloitsee näistä positiivisista palautteista ja kiittää puolestaan kaikkia omaisia ja yhteistyökumppaneitaan!