KM Leena Hassisen psykologian väitöskirja

KM Leena Hassisen psykologian väitöskirjan ”Funktionaalinen tapauskuvausmalli ja psykologiset interventiot kuurosokeiden ja kuurojen henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi” tarkastustilaisuus oli Jyväskylän yliopistossa 23.4.2022. Vastaväittäjänä oli professori Johanna Mesch Tukholman yliopistosta ja kustoksena professori Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuus oli kaksikielinen: suomalainen viittomakieli ja suomi ja tilaisuudessa oli tulkkaus.

Väitöskirjan yksi osatutkimus toteutettiin Palvelukeskus Sampolassa. Siinä ohjaajia koulutettiin hyödyntämään hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä asiakastyössä. Tämä kokeilu muodosti pohjan arvolähtöiselle ohjaustyölle, jonka periaatteita toteutetaan nykyisellään kaikissa palvelukeskuksissa. Asukkaiden palveluiden toteuttamissuunnitelmat perustuvat arvolähtöisen ohjaustyön periaatteille ja asiakkaiden omien tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuurojen Palvelusäätiö sr onnittelee Leenaa sydämellisesti!