Kela tiedottaa: Näin vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu etenee 

Tiedote. Julkaistu: 08.01.2020, 11:15
Kela

Tämä tiedote julkaistaan myös viittomakielellä.

Seuraavan hankinnan myötä palvelua on tarkoitus kehittää asiakkaiden toiveiden, palveluntuottajien ehdotusten ja Kelan omien havaintojen perusteella.

Ennen kuin seuraava hankinta alkaa, Kela käy sidosryhmien kanssa keskustelua suunnitelluista muutoksista. Tarjouskilpailun käynnistyttyä Kela ei voi osallistua keskusteluun, jotta tuottajien tasapuolinen kohtelu voidaan varmistaa.

Mitä tähän mennessä on tehty?

Syksyn aikana Kela on kerännyt vammaisten tulkkauspalvelun asiakkailta ja sidosryhmiltä toiveita ja ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Asiakaskyselyyn vastasi yli 660 asiakasta. Syksyn aikana Kela on myös tavannut asiakasjärjestöjen edustajia ja muita sidosryhmiä.

Lokakuussa Kela käynnisti niin kutsutun teknisen vuoropuhelun, joka on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan ja tuottamaan vammaisten tulkkauspalvelua. Vuoropuhelua käydään tällä kertaa useammassa vaiheessa ja eri tavalla kuin aiemmin.

Myös vuoropuhelun osallistujat ovat saaneet vastata kyselyyn, jossa oli palvelun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kela huomioi vastaukset palvelun kehittämisessä ja seuraavan tarjouspyynnön valmistelussa. Kun tarjouspyyntö julkaistaan, kaikki kiinnostuneet voivat tutustua siihen.

Näin palvelua on tarkoitus kehittää

Hankinnan myötä palvelua on tarkoitus kehittää asiakkaiden toiveiden, palveluntuottajien ehdotusten ja Kelan omien havaintojen perusteella.

Yksi asiakkaiden toivoma muutos koskee henkilökohtaista tulkkilistaa työelämään. Suunnitelmissa onkin lisätä joustoa tulkkilistaan ja esimerkiksi mahdollistaa tulkkilista, jossa on vain työelämään nimettyjä tulkkeja. Joustoa suunnitellaan myös tilanteisiin, joissa asiakkaan etukäteen tilaama tulkkausaika ei riitä ja asiakas tarvitsee lisää tulkkausta. Tavoitteena on, että sama tulkki voi jatkaa, eikä uutta tilausta tarvita.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa tulkkien osaamisen laajempi hyödyntäminen. Tulkkauksen saatavuutta pyritään parantamaan eri tavoilla. Kela kiinnittää huomiota etenkin kuulonäkövammaisten ja ruotsinkielisten asiakkaiden tulkkauksen varmistamiseen.

Rekisteröitymismenettely ei vielä ole mahdollinen

Vaikka rekisteröitymismenettelystä on keskusteltu yhtenä tapana järjestää vammaisten tulkkauspalvelua, sen käyttöönotto tulkkauspalvelussa ei vielä ole mahdollista. Rekisteröitymismenettelyä kokeillaan ensin tietyissä kuntoutuspalveluissa.

Lisää tietoa asiakkaille