Kela tiedottaa: Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni vuonna 2018

Tulkkitilausten määrä 2017–2018

Tiedote. Julkaistu: 08.02.2019, 10:50
Kela

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin viime vuonna 164 000 tilausta, joka on 8 % enemmän kuin vuonna 2017. Tulkki löytyi 148 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni edellisvuodesta.

Tulkkitilausten määrä 2017–2018

Vuonna 2018 tehdyistä 164 000 tilauksesta kuulovammaiset asiakkaat tekivät 88 000, puhevammaiset 49 000 ja kuulonäkövammaiset 27 000. Tilauksia oli 8 % enemmän kuin vuonna 2017. Eniten lisääntyivät puhevammaisten tilaukset (12 %). Opiskelutulkkaustilaukset ovat mukana luvuissa.

– Ilahduttavaa on, että tilausten määrä kasvoi edelleen. Tämä kertoo siitä, että palvelu on asiakkaille todella tärkeä, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Tulkkeja etsitään jokaiseen tilaukseen huolella. Tulkin löytymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten ajoissa asiakas on tehnyt tilauksen, mihin viikonpäivään tulkkaus ajoittuu ja miten tulkit ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Käytännössä ihan kaikkiin tilauksiin ei ole mahdollista löytää tulkkia.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista tulkki löytyi 93 %:iin ja kuulonäkövammaisten tilauksista 95 %:iin. Ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksista  92 %:iin löytyi tulkki.

Tilastoissa näkyy myös eroja alueiden ja tulkkausmenetelmien välillä. Keskisellä alueella tilaukset toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: tilauksista 92 %:iin löytyi tulkki. Tilaukset toteutuivat puolestaan hieman keskimääräistä paremmin Itäisellä alueella, jossa 97 %:iin tilauksista löytyi tulkki. Kirjoitustulkkaustilausten määrä kaikista tilauksista oli noin 5 %, ja ne toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: 91 %:iin tilauksista löytyi tulkki. Eniten haasteita oli kirjoitustulkkausten välityksessä Keskisellä alueella, jossa tulkki löytyi 77 %:iin tilauksista.

Tulkki löytyi 148 000 tilaukseen, ja noin 14 000 tilausta ei toteutunut: asiakkaat peruivat 6 900 tilausta, ja 7 400 tilaukseen ei löytynyt tulkkia. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi silloin, jos asiakas sairastuu tai ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia viime hetken muutoksen takia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”.

Tulkkauspalveluun oli vuonna 2018 oikeutettu yhteensä 6 200 henkilöä. Heistä 3 500 käytti palvelua. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 300 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 850 ja kuulonäkövammaisia 280.  Kuulo- ja kuulonäkövammaisten käyttäjien määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Puhevammaisten käyttäjien määrä suureni 8 %. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Vuonna 2018 vammaisten tulkkauspalvelun kustannukset olivat 44,7 milj. euroa. Edellisvuonna kustannukset olivat 45,2 milj. euroa.

Lisää tietoa asiakkaille: