Kela tiedottaa: Kela aloittaa vammaisten tulkkauspalvelun seuraavan hankinnan suunnittelun

Tiedote. Julkaistu: 08.10.2019, 10:26
Tiedote julkaistaan myös viittomakielellä.

Kela aloittaa vammaisten tulkkauspalvelun seuraavan hankinnan suunnittelun

Hankintaa suunnitellaan yhteistyössä tulkkauspalvelun eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kehittää palvelua yhdessä asiakkaiden, asiakasjärjestöjen, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kelan tavoitteena on, että tulkkauspalvelu joustaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ja asiakas saa tilaukseensa sopivimman tulkin. Lisäksi Kelan tavoitteena on, että henkilökohtaisen tulkkilistan käyttö jatkuu. Sen toimivuutta pyritään kuitenkin parantamaan saadun palautteen pohjalta.

Asiakkaat voivat vaikuttaa vastaamalla kyselyyn

Asiakkaille lähetetään loppuvuonna kysely, josta saatuja vastauksia käytetään hankinnan suunnittelussa ja palvelun kehittämisessä. Kysely lähetetään loppuvuoden aikana sähköpostitse asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet Kelaan sähköpostiosoitteen ja jotka ovat tilanneet tulkkausta vuosien 2018 tai 2019 aikana.

Hankinnan aikataulu tarkentuu myöhemmin

Kela tapaa tulkkauspalvelun asiakasjärjestöjä ja muita sidosryhmiä syksyllä 2019 ja keskustelee heidän kanssa hankinnasta. Ilmoitus palveluntuottajille suunnatun markkinavuoropuhelun käynnistämisestä julkaistaan Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hankinnan aikataulu tarkentuu syksyn 2019 aikana, ja Kela tiedottaa siitä myöhemmin.
Vaikka vammaisten tulkkauspalvelun rekisteröitymismenettelyn käynnistämisestä on keskusteltu, sen valmistelu aloitetaan vasta myöhemmin.

Tiedote viittomakielellä

Lisää tietoa asiakkaille: