Humakin tulkkiopiskelijat ja Poveri yhteistyössä: lehtori Karoliina Miettisen ja työvalmentaja Tiina Majan mietteitä yhteistyön tärkeydestä

Yhdessä oppimassa

On vappuaatto ja Valkea talon aulakabinetin täyttää odottava ja utelias tunnelma. Tilaan on kerääntynyt Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen kurssilaisia sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humakin) kolmannen vuoden tulkkiopiskelijat. Tarkoitus on viettää yhteinen iltapäivä vappujuhlien merkeissä. Ohjelman edetessä ja tunnelman vapautuessa osallistujien kesken syntyy vapaata keskustelua, mikä onkin tilanteen yksi tavoite.

Tällainen kohtaaminen on yhdenlainen esimerkki Poverin ja Humakin tekemästä yhteistyöstä. Lisäksi Humakin opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa Poverin työturvallisuuskortti- ja hygieniapassikoulutuksissa tehtävänään selventää viittomakielellä suomen kielisiä käsitteitä. Tulkkiopiskelijoille on kertynyt tärkeää kokemusta tilanteista ja aihepiireistä, joita he tulevat tulevassa ammatissaan tulkkeina kohtaamaan.

Tulkin (AMK) tutkinto muodostuu koululla järjestetystä lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä työelämässä toteutettavista harjoittelujaksoista. Pääsääntöisesti luokkahuoneissa toteutettu lähiopetus on tärkeää, mutta ainoastaan siihen osallistumalla on mahdotonta tutustua uuteen kulttuuriin, ja saada tulkin ammatin vaatima kielitaito. Niinpä harjoittelujaksot ja erilaiset yhteistyömuodot tarjoavat opiskelijoille tärkeitä oppimispaikkoja. “Luonnollisessa vuorovaikutustilanteessa oppii tuhat kertaa enemmän kuin yhdelläkään viittomakielen tunnilla.”, lehtori Karoliina Miettinen Humakista toteaa.

Yhteistyö tarjoaa tulkkiopiskelijoille mahdollisuuden tutustua tulevaan asiakaskuntaan, jutella eri-ikäisten ja eritaustaisten viittomakielisten kanssa sekä antaa varmuutta vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Kohtaamiset tarjoavat kuuroille paikan tutustua kuulevien vuorovaikutuskulttuuriin, mikä helpottaa jatkossa työyhteisössä toimista. “Monella pitkäaikaistyöttömällä tiedot työelämästä ovat vanhentuneet ja työyhteisössä toimisen hiljainen tieto kaipaa päivitystä.”, pohtii Poverin työvalmentaja Tiina Maja. Poverin kurssien kautta osallistujat saavat rohkeutta kohdata uusia ihmisiä, tavata vertaisiaan ja satunnaisten tulkkiopiskelijoiden tapaamisten kautta saada kokemusta monikielisissä – ja kulttuurissa tilanteissa toimimisesta.

Poveri ja Humak haluavat toivottaa hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa jatkuvan yhteistyön merkeissä!