Asiakkaat antavat viisi tähteä työkeskus Sampolan työtoiminnalle

Työkeskus Sampolassa tehdään linnunpönttöjä.

Työkeskus Sampolassa on jälleen kysytty asiakaspalautetta työtoiminnassa mukana olevilta asiakkailta. Kysely toteutettiin elokuussa ja siihen saatiin 45 asiakkaan vastaukset.

Asiakkaiden palaute oli kiittävää. Lähes 90 % työtoiminnan asiakkaista viihtyy hyvin työtoiminnassa, kokee olonsa turvalliseksi ja työtoimintaan osallistuminen on heille tärkeää. Vielä tätäkin loistavammat arviot asiakkaat antoivat työkeskuksen työntekijöiltä saadulle ohjaukselle ja tuelle, sillä yksikään asiakas ei koe jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea ja apua. Tämä on tärkeä viesti meille; sen mukaan olemme onnistuneet hyvin perustehtävässämme eli asiakkaiden yksilöllisessä ohjauksessa.

Säännöllisesti tehtävillä asiakaspalautekyselyillä on tärkeä rooli työkeskuksen toiminnan kehittämisessä. Ne ovat auttaneet korjaamaan arjen toimintatapoja ja löytämään ne asiakkaat, jotka tarvitsevat päivän aikana enemmän tukea. Jokainen palaute on meille kullanarvoinen. Mielekkään työn tekeminen ja yhdenvertaiseen työyhteisöön kuuluminen ovat keskeisiä keinoja asiakkaan hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa.