Henkilöstö voimavarana

Toimintamme selkärankana ja tärkeimpänä voimavarana on ammattitaitoinen, osaava ja viittomakielentaitoinen henkilöstö. Työntekijöitä säätiössämme on noin 266, joista viittomakielisiä työntekijöitä 22%.

Panostamme jatkuvasti työntekijöidemme koulutukseen, erityisesti viittomakielessä. Viittomakieli on meidän työkielemme.

Henkilöstöpolitiikkamme painopisteitä ovat henkilöstösuunnittelu, työyhteisöjen hyvinvointi ja yhteisten toimintatapojen luominen. Ammatillisen osaamisen jatkuva päivittäminen ja henkilöstön tarpeiden mukaan räätälöityjen koulutusten järjestäminen turvaavat asiakkaillemme laadukkaat palvelut.

Henkilöstötyön arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Oikeudenmukaisuus
  • Avoimuus