Kuurojen Palvelusäätiö sr
Dövas Servicestiftelse sr

Kuurojen Palvelusäätiö on auttanut Suomessa järjestölähtöisesti vuodesta 1897.

Kuurojen Palvelusäätiö sr on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka on perustettu 1897. Sillä on vahva ja arvostettu asema viittomakielisten palvelujen tuottajana sekä kuurojen ja kuurosokeiden järjestölähtöisen toiminnan toteuttajana.

Palvelusäätiöllä on seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea. Palvelukeskukset tarjoavat kuuroille ja kuurosokeille heitä huomioivan asumis- ja toimintaympäristön sekä viittomakielisen sosiaalisen yhteisön.

Kehitämme jatkuvasti työtämme kuurojen ja kuurosokeiden hyväksi. Kehittämisprojekteihimme saamme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

Säätiömme vuosimenot v. 2020 olivat 15,6 M€. Työntekijöitä meillä on n. 266 ja palvelujen käyttäjiä lähes 1000. Teemme yhteistyötä 120 suomalaisen kunnan kanssa.

Palveluja vuodesta 1911

1911 Åvik
1978 Sampola
1981 Runola
1985 Marjaana-koti
1990 Wäinölä
1992 Ainola
1995 Metsola
1998 – 2020 Ratamotien ryhmäkoti
2001 Salmela

Materiaalit

Alle on koottu linkkejä ja tiedostoja, jotka kertovat lisää Kuurojen Palvelusäätiö sr:n toimintatavoista:

Vuosiraportti 2021

Palvelusäätiön vuoden 2021 vuosiraportti on nyt julkistettu.

Vuosiraportti 2020

Palvelusäätiön vuoden 2020 vuosiraportti.

Vuosiraportti 2019

Palvelusäätiön vuoden 2019 vuosiraportti.

Vuosiraportti 2018

Palvelusäätiön vuoden 2018 vuosiraportti.

Organisaatiokaavio

Tutustu palvelusäätiön organisaatioon.

Säännöt

Palvelusäätiön säännöt (PRH 22.6.2016) on kirjattu vieressä olevaan pdf-tiedostoon.

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n arvot

Asiakkaan kunnioittaminen

 • Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas
 • Yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden korostaminen
 • Huomaavainen kohtelu
 • Tukeminen omaa elämää koskevien valintojen tekemisessä

OIKEUDENMUKAISUUS JA VASTUU

 • Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassa
 • Vastuunottaminen asiakkaan turvallisuudesta ja hyvästä hoidosta
 • Asiakkaan yksilöllinen kokonaisvaltainen huomiointi ja tavoitteellinen toiminta

ASIAKKAAN TASAVERTAINEN KOHTAAMINEN

 • Ymmärretyksi tuleminen, oikeus käyttää omaa äidinkieltä
 • Viittomakielinen ympäristö ja vuorovaikutuksellisuus
 • Luottamuksen saavuttaminen

MYÖNTEINEN JA ILOINEN ILMAPIIRI

 • Yhteisöllisyys, ystävät ja vertaistuki
 • Elämän merkityksellisyyden kokeminen
 • Hyvinvointi ja identiteetin vahvistuminen
 • Kiinnostava ja mieluinen toiminta