Kotiin annettavat palvelut, Wäinölä

Kotiin annettavat palvelut ovat kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä tukea ja apua erilaisiin arkipäivän tilanteisiin.

Viittomakielentaitoiset työntekijät ohjaavat kotiaskareissa ja auttavat asioinnissa kodin ulkopuolella. Toiminta on syrjäytymistä vähentävää ja ehkäisevää toimintaa, joka tukee asiakkaan kotona asumista.
Yksilöllinen palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja kunnan kotihoidon edustajan kesken.

Palveluita ovat

 • viittomakielisen ikääntyvän kotihoito
 • viittomakielisen lapsiperheen apu
 • kotiuttaminen ja toipilashoito
 • elämän kriisitilanteiden tuki
 • tukea tiedonhankinnassa

Asiakkaita ovat viittomakieliset henkilöt

 • kuurot
 • kuurosokeat
 • kuulonäkövammaiset

Heidän lisäkseen asiakkaita ovat henkilöt, jotka käyttävät

 • viitottua suomea
 • sormiaakkosia
 • iso- tai pistekirjoitusta
 • apuvälineisiin perustuvia kommunikaatiomenetelmiä

Wäinölästä saa tukea erilaisiin arkipäivän tilanteisiin.

Yhteystiedot

Johtaja

Jaana Ruippo
GSM: 040 702 8055
Sähköposti: jaana.ruippo(at)kpsaatio.fi