Metsolan päivätoiminta

Palvelukeskus Metsolassa järjestetään kuntouttavaa päiväkeskustoimintaa kuulo- ja näkövammaisille sekä viittomakielisille ikääntyneille.

Asiakkaamme ovat kotona asuvia ikääntyneitä kuulo-näkövammaisia. Metsolan päivätoimintakeskuksessa kokoontuu kolme eri pienryhmää. Tiistaisin ja torstaisin kokoontuvat kuulonäkövammaiset puheella kommunikoivat sekä perjantaisin viittomakielinen ryhmä.

Päivätoiminnan ympäristöjärjestelyissä on huomioitu kuulo- ja näkövammaisten tarpeet. Käytössä olevat kommunikaatioapuvälineet helpottavat asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja toiminnallista osallistumista. Asiakkaiden aistivammat huomioidaan ohjelmasisältöjä suunniteltaessa.

Päivätoiminnassa jaetaan ajanmukaista tietoa kuulemisesta, näkemisestä ja apuvälineistä sekä annetaan henkilökohtaista ohjausta apuvälineiden käyttöön.

Ohjelmat sisältävät virkistävää vertaistoimintaa, kuten liikuntaa, kulttuuria, pelejä ja kädentöitä. Eri alojen asiantuntijat ja esiintyjät vierailevat ryhmissä.

Päiväkeskuksen asiakkuus edellyttää kunnan maksusitoumusta.
Asiakasmaksut määräytyvät kuntien palvelupäivämaksujen mukaisesti.

Metsolan päivätoiminta

Yhteystiedot

Metsolan päivätoiminta
Keljonkatu 40
40600 Jyväskylä

Matkapuhelin: 050 4366 794 (tiistai, torstai, perjantai)
Sähköposti: seniori.metsola(at)kpsaatio.fi

Ohjaajat
Satu Hytönen
Aino Naukkarinen
Eeva Kananen
Anna Vallisto