Metsolan päivätoiminta

Palvelukeskus Metsolassa järjestetään päiväkeskustoimintaa kuulo- ja näkövammaisille sekä viittomakielisille ikääntyneille.

Asiakkaamme ovat kotona asuvia ikääntyneitä, Jyväskylästä ja sen lähikunnista. Metsolan päivätoimintakeskuksessa kokoontuu neljä eri pienryhmää, joista yksi on viittomakielinen.

Koronaepidemian vuoksi tällä hetkellä päivätoimintaa ei toteuteta.

Päivätoiminnan ympäristöjärjestelyissä on huomioitu kuulo- ja näkövammaisten tarpeet. Käytössä olevat kommunikaatioapuvälineet helpottavat asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja toiminnallista osallistumista. Asiakkaiden aistivammat huomioidaan ohjelmasisältöjä suunniteltaessa.

Päivätoiminnassa jaetaan ajanmukaista tietoa kuulemisesta, näkemisestä ja apuvälineistä sekä annetaan henkilökohtaista ohjausta apuvälineiden käyttöön. Terveydenhoito- ja hygieniapalveluja on myös saatavissa.

Ohjelmat sisältävät virkistävää vertaistoimintaa, kuten liikuntaa, kulttuuria, pelejä, kädentöitä ja retkiä. Eri alojen asiantuntijat ja esiintyjät vierailevat ryhmissä.

Päiväkeskuksen asiakkuus edellyttää kunnan maksusitoumusta.
Asiakasmaksut määräytyvät kuntien palvelupäivämaksujen mukaisesti.

Metsolan päivätoiminta

Yhteystiedot

Metsolan päivätoiminta
Keljonkatu 40
40600 Jyväskylä

Matkapuhelin: 050 4366 794
Sähköposti: seniori.metsola(at)kpsaatio.fi

Ohjaajat
Satu Hytönen