Metsolan päivätoiminta

Palvelukeskus Metsolassa järjestetään kuntouttavaa päiväkeskustoimintaa kuulo- ja näkövammaisille sekä viittomakielisille ikääntyneille.

Asiakkaamme ovat kotona asuvia ikääntyneitä, Jyväskylästä ja sen lähikunnista. Metsolan päivätoimintakeskuksessa kokoontuu kaksi eri pienryhmää, joista toinen on viittomakielinen.

Päivätoiminnan ympäristöjärjestelyissä on huomioitu kuulo- ja näkövammaisten tarpeet. Käytössä olevat kommunikaatioapuvälineet helpottavat asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja toiminnallista osallistumista. Asiakkaiden aistivammat huomioidaan ohjelmasisältöjä suunniteltaessa.

Päivätoiminnassa jaetaan ajanmukaista tietoa kuulemisesta, näkemisestä ja apuvälineistä sekä annetaan henkilökohtaista ohjausta apuvälineiden käyttöön.

Ohjelmat sisältävät virkistävää vertaistoimintaa, kuten liikuntaa, kulttuuria, pelejä ja kädentöitä. Eri alojen asiantuntijat ja esiintyjät vierailevat ryhmissä.

Päiväkeskuksen asiakkuus edellyttää kunnan maksusitoumusta.
Asiakasmaksut määräytyvät kuntien palvelupäivämaksujen mukaisesti.

Metsolan päivätoiminta

Yhteystiedot

Metsolan päivätoiminta
Keljonkatu 40
40600 Jyväskylä

Matkapuhelin: 050 4366 794
Sähköposti: seniori.metsola(at)kpsaatio.fi

Ohjaajat
Satu Hytönen