Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja ovat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, tukea ja apua arkipäivän tilanteisiin. Viittomakielentaitoiset työntekijät auttavat asioinnissa kodin ulkopuolella. Palvelu on syrjäytymistä vähentävää ja ehkäisevää toimintaa, joka tukee asiakkaan kotona asumista.

Palvelut

  • viittomakielinen kotihoito/kotisairaanhoito
  • viittomakielinen perhetyö
  • kotiuttaminen ja toipilashoito
  • elämän kriisitilanteiden tuki
  • tukea tiedonhankinnassa

Yksilöllinen palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen, kunnan edustajan ja palveluntuottajan kesken.

Asiakkaat

Asiakkaita ovat viittomakieliset kuurot, kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset henkilöt.

Heidän lisäkseen asiakkaitamme ovat suomenkieliset henkilöt, jotka käyttävät

  • viitottua suomea
  • sormiaakkosia
  • iso- tai pistekirjoitusta
  • apuvälineisiin perustuvia kommunikaatiomenetelmiä
  • taktiilia viittomakieltä

Yhteystiedot

Palvelukeskus Metsola
Keljonkatu 40
40600 Jyväskylä
Sähköposti: kotivayla.metsola(at)kpsaatio.fi

Ohjaaja
Sirpa Liukko
Puhelin: 040 7586 828