Sosiaalipalveluiden omavalvonta

Kuurojen Palvelusäätiön toimipisteisiin on laadittu palvelukeskuskohtainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu Valviran ohjeistuksen mukaisesti käyttäen säätiön yhteistä lomakkeistoa. Toimipistekohtaisen suunnitelman sisältöön on vaikuttanut palvelukeskuskohtaiset erityispiirteet, erityisesti asiakasrakenne ja toiminnan laajuus. Tavoitteena on, että omavalvontasuunnitelma antaa palvelukeskuksen toiminnasta ja prosesseista realistisen kuvan.

Omavalvontasuunnitelmien lähtökohtana ovat toimintaa koskevat valvovan viranomaisen asettamat vaatimukset. Kuurojen Palvelusäätiön omavalvonnassa painottuu prosessinäkökulma. Kuvaamalla keskeiset palveluprosessit ja toiminnan riskitekijät voidaan varmistaa palveluiden laatu ja tarvittaessa reagoida nopeasti ongelmatilanteisiin. Asiakkaan kunnioittaminen ja hänen arvojensa mukaisen toiminnan tukeminen ovat ohjaustyön perusta. Näin asiakkaan saaman palvelun laatu varmistetaan ja mahdolliset ongelmat havaitaan jo palveluiden suunnitteluvaiheessa.

Palvelukeskuskohtaiset omavalvontasuunnitelmat löytyvät ohessa olevista linkeistä.

Omavalvontasuunnitelmat liitteineen ovat nähtävillä palvelukeskuksissa ja saatavilla palvelukeskuksien vastuuhenkilöiltä.

 

Kuurojen Palvelusäätiö sr – Omavalvontaohjelma

Lisätietoja antaa

Säätiön palvelujohtaja on Jouni Riihimäki.

Palvelujohtaja

Jouni Riihimäki
Puh. 050 4030 722
Sähköposti: jouni.riihimaki(at)kpsaatio.fi