Kenelle?

Palveluasumisen asiakkaana saat ympärivuorokautista tukea, tuetussa asumisessa saat apua ja tukea sovitusti.

Asiakkaitamme ovat viittomakieliset henkilöt

  • kuurot
  • kuurosokeat
  • kuulonäkövammaiset

Lisäksi asiakkaitamme ovat suomen- tai ruotsinkieliset henkilöt, jotka käyttävät

  • viitottua suomea tai ruotsinkieltä
  • sormiaakkosia
  • iso- tai pistekirjoitusta
  • apuvälineisiin perustuvia kommunikaatiomenetelmiä

Jokaisen asiakkaan kanssa teemme yksilöllisen palvelusuunnitelman.
Jokainen asiakas tarvitsee kunnan maksusitoumuksen.

Lue tästä, miten palveluasumisen asiakkaaksi pääsee.