Säätiön asumispalvelut

Tarjoamme kuuroille ja kuurosokeille mm. vammaispalvelulain mukaista palveluasumista palvelukeskuksissa, ryhmäkodissa ja tukiasunnoissa.

Asumismuodon valintaan vaikuttavat asiakkaan tuen ja avun tarve. Palvelukeskuksissa ja ryhmäkodissa on työntekijä paikalla ympäri vuorokauden. Viittomakielisille muistisairaille on oma hoivayksikkönsä Muistola, Palvelukeskus Åvikissa, Hyvinkäällä. Tukiasunnoissa asukas saa ohjausta ja apua sovitun määrän. Palveluasumisen tarvetta sekä ohjauksen määrää arvioidaan asumisharjoittelujaksoilla.

Teemme tavoitteellista työtä kuurojen ja kuurosokeiden vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen perusteella, arvioimalla omaa työtämme, luomalla yhteistyöverkostoja ja toteuttamalla kehittämishankkeita STEA:n tuella.

Palvelutoimintojen yleisjohtoa ja koordinointia hoitaa:
Palvelujohtaja Jouni Riihimäki
Puhelin: 050 403 0722
Sähköposti: jouni.riihimaki(at)kpsaatio.fi
Osoite: Matarankatu 6 A1, 40100 Jyväskylä

Säätiön palvelujohtaja on Jouni Riihimäki.

Hyvää elämää palvelukeskuksessa

Palvelukeskukset tarjoavat kuuroille, kuurosokeille ja huonokuuloisille yksilöllistä ja turvallista palveluasumista, viittomakielisen sosiaalisen verkoston sekä sosiaalista, toiminnallista ja ammatillista kuntoutusta.

Kuurojen Palvelusäätiön toiminnan yleisesittely