Passi-ohjelman luentoja ja tapahtumia

Passi-ohjelma järjestää yhteistyössä eri terveysjärjestöjen kanssa luentotilaisuuksia valtakunnallisesti. Tämän lisäksi Passi-ohjelman viittomakielisten muistiasiantuntijat luennoivat muistisairauksista niin asiakkaille, kuin alan ammattilaisillekin.

Muistiin ja eri sairausryhmiin liittyvistä luennoista tiedotetaan myös mm. Kuurojen Palvelusäätiön tapahtumissa, teksti tv:ssä (sivu 561), kuurojen yhdistyksissä ja muita tiedotuskanavia pitkin.