Sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssit ovat osanottajille ilmaisia ja matkat kurssipaikalle korvataan yleisten kulkuneuvojen mukaan. Kurssit ovat tarkoitettu viittomakielisille kuuroille ja kuurosokeille sekä heidän omaisilleen (puoliso).

Vuodelle 2019 ei ole suunnitteilla kursseja, vaan pääpaino on luennoilla ja muulla lyhytkestoisella toiminnalla.

Vuoden 2019 alustavaa tarjontaa

 • Suunnitteilla Miesten hyvinvointipäivä ja Naisten hyvinvointipäivä
 • Erilaisia hyvinvointiluentoja

Kurssien tavoitteet ja toteutus

TavoitteetKPS:n toimintaa on tuettu Veikkauksen tuotoilla.

 • Auttaa sopeutumaan sairauden muuttamaan elämäntilanteeseen
 • Edistää terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksumista
 • Välittää tietoa sairaudesta ja sen hoidosta
 • Tiedon lisääminen sairauteen liityvien oikeuksien suhteen
 • Tarjota vertaistukea
 • Tukea työssä ja arjessa selviytymistä

Toteutus

 • Moniammatillisen tiimin ohjauksessa opetus- ja ryhmäkeskusteluja
 • Asiantuntijoiden luentoja
 • Yksilötapaamisia ja henkilökohtaista ohjausta
 • Liikuntaa
 • Toimintakyvyn kartoitusta

Työikäisen kuntoutuspäivärahan hakeminen

Kurssien toteutuspaikoista

Migreeniä sairastavien kurssin kurssipaikkana toimi Kiipulan kuntoutuskeskus luonnonkauniissa Hämeessä Janakkalan kunnassa (http://www.kiipula.fi).

Kurssille voi tulla myös puoliso mukaan.

Hyvä tietää Kiipulasta

Ryhmä kurssilaisia kävelyllä

Kurssien toteutuminen vaatii sitä, että kursseilla on riittävä määrä kurssilaisia. Pyydämme ystävällisesti viemään viestiä eteenpäin, jos tunnet henkilöitä, jotka sairastavat edellä mainittuja sairauksia.

Kokemuksia Passi-ohjelman kursseilta

Passi-ohjelma on myös Facebookissa