Näin tilaat CERAD-testin viittomakielellä 

Kuurojen Palvelusäätiö sr on tuottanut viittomakielistä CERAD-testiä, käännöksessä on huomioitu viittomakieliset omana kulttuurisena kieliryhmänään. Useimmille viittomakielisille suomi on vieras kieli, jonka takia suomenkielinen muistitesti ei anna luotettavia tuloksia. On tärkeää, että viittomakielisen muistin tilasta saadaan oikeita tuloksia mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen. Testaaminen myös suomenruotsalaisella viittomakielellä onnistuu.

Tarjoamme viittomakielisiä muistitutkimuksia, joka sisältää

  • viittomakielentaitoisen muistiasiantuntijan kotikäynnin (poliklinikalla, kotona tai muualla sovitusti)
  • CERAD-testin toteutuksen suoraan asiakkaalle viittomakielellä
  • tulosten kirjaamisen ja kirjallisen yhteenvedon (johon kirjataan myös testaajan havaintoja asiakkaan tilasta)

Muistitestin hinta ja tilaaminen

Hinta on 200 e/asiakas + matkakulut.

Kunnan/terveydenhuollon tulisi laatia maksusitoumus tai muu kirjallinen dokumentti, josta käy ilmi

  • mille maksusitoumus on osoitettu (viittomakielinen muistitesti)
  • asiakkaan nimi
  • sosiaaliturvatunnus
  • yhteystiedot (myös mahdollisen yhteyshenkilön)
  • maksusitoumus lähetetään osoitteeseen: Kuurojen Palvelusäätiö sr,  PL 62, 00401 Helsinki.

Kun maksusitoumus/kirjallinen dokumentti on saapunut, otamme heti yhteyttä suoraan asiakkaaseen / yhteyshenkilöön ja sovimme muistitestauksesta hänen kanssaan. Käynnin jälkeen laaditaan kirjallinen yhteenveto. Yhteenveto lähetetään tulosten kera postissa testin tilaajalle.

Lisätietoja

Lisätietoja Cerad-testistä viittomakielellä saat sivulta CERAD-tehtäväsarja viittomakielelle.

Cerad-testauksen koordinointi valtakunnallisesti:

Janne Rintamäki 
Puhelin: 044 3350685      (kannattaa jättää vastaajaan viesti)
Sähköposti: janne.rintamaki(at)kpsaatio.fi