CeradCERAD – Kognitiivinen tehtäväsarja suomalaiselle viittomakielelle

Muistisairaudet ovat jatkuvasti kasvava ongelma koko väestössä – myös ikääntyvien
kuurojen henkilöiden parissa. Viittomakielisillä ilmeneviä kognitiivisia muutoksia ei kuitenkaan voida suoraan arvioida esimerkiksi suomen- tai ruotsinkielisten testien kautta. Kuurojen Palvelusäätiö sr tuotti vuonna 2010 ensimmäisen käännöksen suomalaiselle viittomakielelle maassamme laajalti käytetystä, yhdysvaltalaisen CERADin (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) muistisairauden havaitsemiseen kehittämästä tehtäväsarjasta. Käännökseen liittyy ohjekirja CERAD – kognitiivinen tehtäväsarja suomalaisella viittomakielellä.

Testistä saatujen käyttäjäkokemusten perusteella käännöstä on tarkennettu edelleen. Vuonna 2015 valmistuneen uuden viittomakielisen käännöksen on toimittanut työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet viittomakielisten muistiasiantuntijat Inkeri Vyyryläinen, Johanna Lajunen ja Maria Kursi Kuurojen Palvelusäätiö sr:n Passi-ohjelmasta, kääntäjä Päivi Mäntylä Viparo – Viittomakieliset palvelut Aro Oy:stä ja yliopettaja Päivi Rainò Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Käännöksen kuvauksesta on vastannut Jari Nyberg Kuurojen Liitosta, ja käännöksen teknisistä ratkaisuista Mikko Palo Mediapalosta.

Salasanan ja käyttöoikeuden muistitestin käännökseen ja muihin materiaaleihin saa Kuurojen Palvelusäätiö sr:ltä sähköpostitse:

johanna.lajunen(at)kpsaatio.fi

Materiaalisivu sisältää seuraavat osiot CERAD-tehtäväsarjaan:

  1. Tehtäväsarjan käännös suomalaiselle viittomakielelle
  2. Pöytäkirjalomake (tulostusta varten)
  3. Ohjekirja
  4. Kuvaliite (tulostusta varten)
  5. Viittomakielisiä esimerkkivastauksia nimeämistehtävään

Käännös on tarkoitettu työvälineeksi muistitestejä tekeville tai niihin osallistuville, viittomakieltä käyttäville ammattilaisille, esimerkiksi muisti- ja lähihoitajille ja tulkeille. Käännösmateriaalia ei ole tarkoitettu näytettäväksi testattavalle.

Koska suomalaisessa viittomakielessä esiintyy runsaasti vaihtelua eri sukupolvien tuottamassa kielessä, sivustolla esitellään myös niitä mahdollisia vastausvaihtoehtoja, joita testattavat voivat tuottaa tehtäväsarjan nimeämistehtävässä.

CERAD-testiä käyttävien kannattaa tutustua myös suomalaisen viittomakielen perussanastoa esittelevään Suvi-verkkosanakirjaan http://suvi.viittomat.net ja SignWiki-kansalaissanakirjaan http://finsl.signwiki.org

(Sivusto päivitetty 14.4.2016)