Passi-ohjelma

Tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä viittomakielellä viittomakielisessä vertaisryhmässä

Passi-ohjelma tarjoaa pitkäaikaissairaille kuuroille ja kuurosokeille sekä tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista viittomakielellä että ennalta ehkäisevää toimintaa kaikille viittomakielisille. Pitkäaikaissairaat kuurot ja kuurosokeat saavat tietoa sairastamastaan pitkäaikaissairaudesta ja sen hoidosta omalla äidinkielellään, oppivat itsehoitoa ja saavat tukea sairauden kanssa selviytymiseen. Edistetään pitkäaikaissairaiden kuurojen ja kuurosokeiden terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä kohderyhmälle soveltuvia luentotilaisuuksia, ryhmämuotoista toimintaa, vertaistapaamisia sekä valmistetaan materiaaleja yhteistyössä asiantuntijajärjestöjen kanssa. Tarjotaan myös henkilökohtaista, hyvinvointia edistävää neuvontaa.

Passi-ohjelmaan kuuluu myös viittomakielisten kuurojen muistisairauksien hoidon ja ehkäisyn erityisosaaminen.

  • Välitämme tietoa muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta viittomakielisille henkilöille.
  • Välitämme kuuleville muistityöntekijöille tietoa viittomakielisestä yhteisöstä.
  • Tuemme viittomakielisiä muistisairaita ja heidän omaisiaan
  • Ohjaamme muistisairaat oikeiden palveluiden piiriin.
  • Tarjoamme henkilökohtaista muistineuvontaa muistisairaille, omaisille ja muisti-asioista kiinnostuneille.

Lisätietoja Passi-ohjelman toiminnasta antavat:

Viittomakielisten muistiasiantuntija

Johanna Lajunen 
Puhelin: 040 778 9799
Sähköposti: johanna.lajunen(at)kpsaatio.fi
Työalue: koko Suomi
Kuurojen Palvelusäätiö sr/
Passi-ohjelma
Matarankatu 6 A1
40100 JYVÄSKYLÄ

Luentopyyntö

Passi-ohjelman asiantuntijat käyvät erilaisissa tilaisuuksissa pitämässä lyhyitä luentoja ajankohtaisista aiheista ja vastaamassa kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Passi järjestää luentoja myös yhteistyössä eri terveysjärjestöjen kanssa.

Kutsu meidät kuurojen yhdistysten tapahtumiin, oppilaitoksiin, seniorikerhoihin, päivätoimintaryhmiin tai johonkin muuhun viittomakielisten tapahtumaan tai tapaamiseen! On tärkeää saada tietoja omalla kielellään.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Seuraa Passi-ohjelman uutisia Facebookissa

Instagram: passi_ohjelma

Avaa Passi-ohjelman esite tästä (pdf):

Kuva
KPS:n Toimintaa On Tuettu Veikkauksen Tuotoilla.