Päivätoimintaa viittomakielisille ja puheella kommunikoiville kuulonäkövammaisille

Tarjoamme kuulonäkövammaisille, kuurosokeille ja viittomakielisille ikäihmisille päivätoimintaa Turussa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Joensuussa. Päivätoiminta tukee arjessa selviytymistä vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän avulla.

Ota yhteyttä lähelläsi sijaitsevaan säätiön palvelukeskukseen, jos olet kiinnostunut osallistumaan päivätoimintaan.

Ikääntyneiden kuulonäkövammaisten tukeminen

Yksi keskeinen ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä vaikeuttava ja palvelutarvetta lisäävä tekijä on ikääntymiseen liittyvä kuulon ja näön heikkeneminen. Ikääntyneiden kuulo- ja näkövammaisten lukumäärän on todettu kasvavan oleellisesti yli 75-vuotiaiden keskuudessa. Päivätoiminta tukee ikääntyneiden kuulonäkövammaisten itsenäistä selviytymistä omassa kodissa.

Asiakas saa päivätoiminnassa:

 • vertaisryhmän tukea
 • vuorovaikutusta apuvälineiden avulla
 • tietoa ajankohtaisista asioista
 • ohjausta apuvälineiden käyttöön
 • terveydentilan seurantaa
 • neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvaa ja terveyspalveluja koskevissa asioissa
 • virkistystoimintaa, mm. retkiä, pelejä ja vierailuja
 • arkipäivää helpottavia vinkkejä kotiin.

Ikääntyneen kuulonäkövammaisen osallistuessa päivätoimintaan saa hoitava omainen aikaa itselleen.

Päivätoiminnan tavoite

Päivätoiminnan tavoitteena on:

 • virkistää ja antaa uusia kokemuksia
 • lisätä sosiaalisia vuorovaikutussuhteita
 • opettaa uusia taitoja, kuinka selviytyä arjesta kotona
 • antaa vihjeitä erilaiseen toimintaan, joka ylläpitää ja parantaa toimintakykyä
 • antaa tietoa sosiaalisista etuuksista ja yhteiskunnan palveluista
 • antaa tietoa kuulosta ja näöstä, apuvälineistä sekä kommunikaatiotavoista
 • antaa mahdollisuus osallistua omien palvelutarpeiden kartoitukseen ja sen kautta palvelusuunnitelmien luomiseen.

Raportteja, materiaalia

Alle on koottu tiedostoja, joista saat lisää tietoa ikääntyneiden kuulonäkövammaisten toiminnasta ja tukemisesta.

1+1=3

Ikääntyneitä kuurosokeutuneita koskevia ohjeita ennaltaehkäisevää työtä tekeville.

Tilannekatsaus

Kartoitus siitä, kuinka hyvin kunnissa otetaan huomioon ikääntyneiden kuulon ja näön heikkenemisestä aiheutuvat erityistarpeet.

Lukumääräselvitys

Selvitys kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten ikääntyneiden lukumäärästä Hämeenlinnan vanhustyön asiakaskunnassa vuonna 2007.

Yhteystiedot

Hämeenlinnan seutu
Palvelukeskus Sampola
Brahenkatu 26, 13100 HÄMEENLINNA
Irja Uhre, GSM: 040 7652852

Jyväskylän seutu
Palvelukeskus Metsola
Keljonkatu 40, 40600 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050 4366794
Sähköposti: seniori.metsola(at)kpsaatio.fi

Pohjois-Karjalan seutu
Palvelukeskus Wäinölä
Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU
Puh. (013) 136 533

Turun seutu
Palvelukeskus Salmela
Haankuja 4, 20380 TURKU
Puh. 040 587 0513

Pohjois-Suomi
Seniori-päivätoiminta
Tuulaakitie 2, 90560 OULU

GSM: 050 434 5704
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpsaatio.fi
Ohjaajat: Ella Jaakola ja Sirkka Roininen