Kotiin annettavat palvelut

Viittomakielistä kotihoitoa

Jos tarvitset kotipalvelua, ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen. Yhteystiedot löydät alempaa tältä sivulta. Kotiin annettavia palveluja ovat kotisairaanhoito, kotiapu ja muut arkea tukevat palvelut.

Kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa

Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat:

 • Viittomakielisen ikääntyvän kotihoito
 • Viittomakielisen lapsiperheen apu
 • Kotiuttaminen ja toipilashoito
 • Elämän kriisitilanteiden tuki
 • Tukea tiedonhankinnassa

Yksilöllinen palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen, kunnan kotihoidon edustajan ja palveluntuottajan kesken.

Kenelle?

Asiakkaita ovat viittomakieliset henkilöt

 • kuurot
 • kuurosokeat
 • kuulonäkövammaiset

Heidän lisäkseen asiakkaita ovat suomen- tai ruotsinkieliset henkilöt, jotka käyttävät

 • viitottua suomea tai ruotsinkieltä
 • sormiaakkosia
 • iso- tai pistekirjoitusta
 • apuvälineisiin perustuvia kommunikaatiomenetelmiä

Päivätoimintaa järjestetään Kuurojen Palvelusäätiö sr:n palvelukeskuksissa viittomakielisissä vertaisryhmissä.

Yhteystiedot

Palvelukeskus Ainola, Helsinki
Marja Narmala
Puhelin: 040 5656 572

Irja Karhu (vastaava ohjaaja)
Puhelin: 040 8382 565

Palvelukeskus Sampola, Hämeenlinna
Puhelin: 040 7652 852 (myös WhatsApp ja imo)

Maritta Ilola (vastaava ohjaaja)
Puhelin: 040 7411 545

Palvelukeskus Metsola, Jyväskylä
Sirpa Liukko
Puhelin: 040 7586 828

Palvelukeskus Salmela, Turku
Puhelin: 040 7669 065 ja
0400 859 063

Kirsi Mattila (vastaava ohjaaja)
Puhelin: 040 5870 514

Palvelukeskus Runola, Oulu

Kirsi Latva-aho
Puhelin: 050 513 0654

Palvelukeskus Wäinölä, Joensuu

Puhelin: (013) 136 533 ja
044 7091 333

Viittomakielinen muistitesti

Tarjoamme viittomakielistä muistitestausta kuuroille ja kuurosokeille. Testauksessa käytetään standardoituja MMSE ja CERAD -testejä.
CERAD-testi on käännetty suomalaiselle viittomakielelle.

Näin tilaat CERAD-testin