Apua ja tukea arkeen

Tarjoamme viittomakielisille kuuroille ja kuurosokeille sekä myös puheella kommunikoiville kuulonäkövammaisille apua ja tukea arjessa selviytymiseen.

Tuemme perheitä, joihin syntyy kuuro tai huonokuuloinen lapsi löytämään yhteisen kommunikaatiotavan; usein se on viittomakieli. Katso lisätietoja Juniori-ohjelman kohdalta.

Kotiin annettavat palvelut ovat kotisairaanhoitoa ja kodinhoitoapua. Viittomakieliset työntekijät auttavat asioinnissa kodin ulkopuolella.

Pitkäaikaissairaille tarjoamme terveysluentoja, Muisti-kahviloita ja sopeutumisvalmennusta. Katso PASSI-ohjelma.

Palvelukeskusten päivätoiminta ylläpitää toimintakykyä ja tukee itsenäistä asumista. Asumisharjoittelun aikana selvitetään avun ja tuen tarve. Palvelukeskusten viittomakielinen ympäristö virkistää mieltä ja vahvistaa asiakkaan arjen taitoja.

Tarjoamme viittomakielisille ja kirjoittamalla kommunikoiville sekä heidän omaisilleen mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisista asioista luottamuksellisesti chatin, sähköpostin tai tekstiviestien kautta.

Kuurojen Palvelusäätiö sr järjestää monipuolista kurssitoimintaa lapsille ja heidän perheilleen sekä pitkäaikaissairaille.

Juniori-ohjelma järjestää viikonloppukursseja kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille ja omaisille. Viittomakielenopetusta tarjotaan kaikille kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille vuosittain Valkeassa talossa Helsingissä ja Linnasmäellä Turussa.

Passi-ohjelma järjestää sopeutumisvalmennuskursseja henkilöille, jotka sairastavat esim. diabetesta, sydänsairauksia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Passi-ohjelma tarjoaa myös viittomakielisille muistisairaille tukea, ohjausta ja tekee verkostoyhteistyötä muistialan toimijoiden kanssa. Kursseja järjestetään myös muille sairausryhmille tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Passi-ohjelmaan ja kerro kurssitarpeesta.

Lisätietoja ja ajankohdat löytyvät Passi-ohjelman ja Juniori-ohjelman sivuilta.

Kuurojen Palvelusäätiö on auttanut Suomessa järjestölähtöisesti vuodesta 1897.Kohti hyvää elämää!

Kuurojen Palvelusäätiön toimintojen avulla eri-ikäiset kuurot, kuurosokeat ja huonokuuloiset henkilöt saavat tukea ja vahvistusta vuorovaikutukseensa ja parempaan arkielämään.